Calendar Creştin Ortodox 2017

ianuarie-copy1 D (✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare;

2 L Sfântul Mucenic Serghie; Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sfânta Iuliana din Lazarevo;

3 M Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Prooroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou;
4 M Sfântul Mucenic Zosima; Sfântul Mucenic Atanasie; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria; (Harţi)

5 J Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Sinclitichia; Ajunul Botezului Domnului;

6 V (✝) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare); (Harţi)

7 S ✝) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului;


8 D Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Domnica; 
9 L Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei;
10  MSfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul;
11  M ✝ Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț;
12  J Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”;
13  V Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe; Sfântul Mucenic Ermil; Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers;

14  S Odovania praznicului Botezului Domnului Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei şi ctitorul mănăstirii Hilandar;


15  D Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul; (a celor 10 leprosi)

16  L Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip şi cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul;

17  M ✝) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria;

18  M ✝ Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei;

19  J Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul;

20  V ✝) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Vas; Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic In; Sfântul Mucenic Pin; Sfântul Mucenic Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov;

21  S Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” de la Vatoped; Sfânta Muceniţă Agnia;


22  D Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei; (a lui Zaheu)

23  L Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp;

24  M Sfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul; Sfânta Cuvioasă Xenia;

25  M Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”;

26  J Sfântul Cuvios Arcadie; Sfântul Cuvios Ioan; Sfânta Cuvioasă Maria, soția Sfântului Cuvios Xenofont; Sfântul Cuvios Xenofont;

27  V ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa;

28  S Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”;


29  D Sfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul;  (a Cananeencei)

30  L Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini;

31  M Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Chir; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniţă Trifena; Sfântul Arsenie din Paros;februarie

1 M Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainteprăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola;

2 J (✝) Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil;
3 V Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon; Sfânta Proorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei şi al Suediei;

4 S Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie;


5 D Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”; (a Vamesului si a fariseului)

6 L Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie;

7 M Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia;

8 M Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Prooroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria;

9 J Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul;

10  V✝) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel;

11  S Sfânta Teodora, împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei;


12  D Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron;  Ap. I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32 (a Întoarcerii Fiului risipitor)

13  L Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk;  Ap. I Ioan 2, 18-29; 3, 1-8; Ev. Marcu 11, 1-11

14  M Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian;  Ap. I Ioan 3, 9-22; Ev. Marcu 14, 10-42

15  M Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”;  Ap. I Ioan 3, 21-24; 4, 1-11; Ev. Marcu 14, 43-72; 15, 1

16  J Sfântul Mucenic Valent; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului;  Ap. I Ioan 4, 20-21; 5, 1-21; Ev. Marcu 15, 1-15

17  V Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev;  Ap. II Ioan 1, 1-13; Ev. Marcu 15, 22, 25, 33-41

18  S Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei;  Ap. I Corinteni 10, 23-28; Ev. Luca 21, 8-9, 25-27, 33-36 (Sâmbăta morţilor – Moşii de iarnă)


19  D Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena;  Duminica Înfricoşatei judecăţi (a lăsatului de sec de carne)

20  L Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei;

21  M Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”;

22  M Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie;

23  J Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul;

24  V✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului;

25  S Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie;


26  D Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză)

27  L Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn;

28  M Sf. Cuv. Ioan Casian si Gherman, din Dobrogea, Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfinţit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei;martie1 M Sfântul Mucenic Antonie; Sfânta Muceniță Antonina; Sfântul Mucenic Marcel; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sfântul Agapie de la Colciu;

2 J Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei; Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriţi; Sfântul Cuvios Ioachim Papoulakis din Ithaca;

3 V Sfântul Mucenic Eutropie; Sfântul Mucenic Cleonic; Sfântul Mucenic Vasilisc;

4 S Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan; Sfânta Muceniţă Iuliana; (Sambata Sfantului Teodor – Pomenirea mortilor)


5 D Sfântul Mucenic Conon Grădinarul; Sfântul Mucenic Evloghie; Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Muceniţă Iraida; Sfântul Nou-Mucenic Ioan Bulgarul; Duminica Ortodoxiei – prima Duminica din Postul Mare

6 L Sfântul Mucenic Eufrosin; Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci;

7 M Sfinții Sfinţiţi Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie; Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu;

8 M Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Episcopul Plusiadei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” (a Rădăcinii din Kursk);

9 J ✝) Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”;

10  V Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Mucenic Dionisie;

11  S Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Talu; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Sfinţit Mucenic Pionie, preotul din Smirna; Sfântul Cuvios Alexie de la Goloseev;


12  D Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog; Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul; Duminica Sfantului Grigorie Palama

13  L Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Muceniță Hristina din Persia; Sfânta Cuvioasă Ipomoni;

14  M Sfântul Sfinţit Mucenic Alexandru preotul; Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor;

15  M Sfântul Mucenic Plisie; Sfântul Mucenic Timolau; Sfântul Mucenic Agapie;

16  J Sfântul Mucenic Papa; Sfântul Mucenic Roman; Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sfântul Cuvios Anin; Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos;

17  V Sfântul Mucenic Marin; Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Cuvios Teostirict imnograful; Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei;

18  S Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Nicolae Velimirovici; Sfântul Mucenic Evcarpion;


19  D Sfântul Mucenic Hrisant; Sfânta Muceniță Daria; Sfânta Muceniță Ilaria; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Marian diaconul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Lubiatov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Smolensk „Dulcea sărutare”; Sfântul Mucenic Diodor preotul; Duminica Sfintei Cruci

20  L Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Ierarh Cuthbert;

21  M Sfântul Ierarh Toma, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Serapion; Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul;

22  M Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian;

23  J Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Luca din Mitilini;

24  V Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Artemon, Episcopul Seleuciei; Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peșterilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Muntele netăiat”;

25  S (✝) Buna Vestire;  Ap. Evrei 2, 11-18; Ev. Luca 1, 24-38


26  D Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Mucenic Montanus, preotul; Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia; Sfânta Muceniţă Maxima, soţia Sfântului Mucenic Montanus, preotul; Duminica Sfantului Ioan Scararul

27  L Sfânta Muceniță Matrona din Tesalonic; Sfântul Mucenic Filit, cu cei patru fii ai săi; Sfântul Prooroc Anania; Sfânta Muceniţă Lidia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Dulcea sărutare” (Glykophilousa);

28  M Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului; Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”;

29  M Sfântul Sfinţit Mucenic Chiril, diaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sfântul Mucenic Iona; Sfântul Mucenic Varahisie; Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii;

30  J Sfânta Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon; Sfântul Cuvios Ioan Scărarul; Sfântul Prooroc Ioad;

31  V Sfântul Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfântul Mucenic Veniamin, diaconul; Cuviosul Vlasie, cel din Amorio; Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei, luminător al Siberiei şi Americii; Sfântul Ierarh Iona, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Sosirea icoanei Maicii Domnului la Iviron; Sfântul Ierarh Avdas;aprilie1 S Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Varsanufie de la Optina;


2 D Sfântul Mucenic Amfian; Sfântul Mucenic Edesie; Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni; Duminica Sfintei Maria Egipteanca

3 L Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ilirie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea nepieritoare”;

4 M Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Cuvios Zosima; Sfântul Cuvios Platon; Sfântul Cuvios Gheorghe de la Maleon; Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări;

5 M Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Teodul; Sfântul Mucenic Agatopod; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Claudie; Sfântul Mucenic Victorin şi cei împreună cu dânsul;

6 J Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul;

7 V Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii;

8 S Sfântul Apostol Agav; Sfântul Apostol Ruf; Sfântul Apostol Irodion; Sfântul Apostol Asincrit; Sfântul Apostol Flegon; Sfântul Apostol Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei;


9 D Intrarea Domnului in Ierusalim (a Floriilor), Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul; Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei; 

10  L Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Mucenic African; Sfântul Mucenic Macarie; Sfântul Mucenic Dima; Sfântul Mucenic Pompie; Sfântul Mucenic Terentie;

11  M ✝) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei;

12  M ✝ Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom;

13  J Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul;

14  V ✝ Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Sfânta Muceniță Tomaida; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius;

15  S Sfântul Apostol Pud; Sfântul Apostol Trofim; Sfântul Apostol Aristarh; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniţă Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia;


16  D Sfintele Paşti – ÎNVIEREA DOMNULUI Sfânta Muceniță fecioară Agapia; Sfânta Muceniță fecioară Irina; Sfânta Muceniță fecioară Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov”;

17  L Sfintele Paşti Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului;

18  M Sfintele Paşti Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Maxim”;

19  M Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie; (Harţi)

20  J ✝ Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului; Sfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul; Sfântul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei;

21  V  Izvorul Tămăduirii Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga; (Harţi)

22  S Sfântul Cuvios Anania din Creta; Cuviosul Vitalie Monahul; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Apostol Natanael;


23  D ✝) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință; 

24  LSfântul Mucenic Valentin din Durostorum; ✝ Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest Mitropolitul Transilvaniei; ✝ Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; ✝ Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; ✝ Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; ✝ Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul;

25  MSfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; ✝ Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu;

26  M Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă);

27  J Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfântul Apostol Zinon; Sfântul Apostol Marcu; Sfântul Apostol Aristarh;

28  V Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia; Sfântul Apostol Iason; Sfântul Apostol Sosipatru;

29  S Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog;


30  D Sfânta Arghira; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfântul Ignatie Briancianinov;  (a Mironosiţelor)mai1 L Sfânta Cuvioasă Isidora; Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Cuvios Mucenic Ignatie; Sfântul Cuvios Mucenic Acachie; Sfântul Prooroc Ieremia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Sfântul Cuvios Pafnutie din Borovsk;

2 MSfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sfânta Matrona din Moscova;

3 M Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Rodopian, diaconul; Sfântul Mucenic Timotei; Sfânta Muceniţă Mavra;

4 J Sfântul Cuvios Ilarion; Sfântul Cuvios Nichifor; Sfântul Ierarh Atanasie, Episcopul Corintului; Sfânta Muceniță Pelaghia; Sfântul Cuvios Valerian; Sfânta Cuvioasă Monica, mama Fericitului Augustin;

5 V Sfântul Mucenic Gaian; Sfânta Mare Muceniță Irina; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Gaie; Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”;

6 S Sfântul și Dreptul Iov; Sfântul Cuvios Mamant; Sfântul Cuvios Pahomie; Sfântul Cuvios Ilarion; Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura;


7 D Sfântul Mucenic Acachie; Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Nil Sorski; (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda)

8 L ✝) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Cuvioasă Emilia; Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare;

9 M Sfântul Mucenic Gordian; Sfântul Mucenic Epimah; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari; Sfântul Prooroc Isaia; Sfântul Mucenic Hristofor; Sfântul Iosif de la Optina;

10  M Înjumătăţirea praznicului Sfântul Apostol Simon Zilotul; Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Lavrentie; Sfântul Mucenic Alfeu; Sfântul Mucenic Filadelf; Sfântul Mucenic Ciprian; Dezlegare la peşte

11  J Sfântul Sfințit Mucenic Mochie; Sfântul Mucenic Dioscor; Sfântul Ierarh Metodie, Apostolul slavilor; Sfântul Mucenic Arghir; Înnoirea Constantinopolului; Sfântul Cuvios Chiril, Apostolul slavilor;

12  V ✝) Sfântul Mucenic Ioan Valahul; Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierah Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului;

13  S Sfânta Muceniță Glicheria; Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul; Cuviosul Ioan Ivirul; Cuviosul Eftimie Ivirul; Cuviosul Gheorghie Ivirul; Cuviosul Gavriil Ivirul;


14  D Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului; Sfântul Mucenic Isidor din Hios; (a Samarinencei)

15  L Sfântul Ierarh Ahile, Episcopul Larisei; Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei

16  M Sfântul Mucenic Isaachie Persul din Meţovo; Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Petru din Vlaherne; Sfântul Mucenic Nicolae din Meţovo; Sf. Cuv. Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei

17  M Odovania Înjumătăţirii praznicului; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia; Sfântul Cuvios Teofan;

18  J Sfântul Mucenic Petru; Sfânta Hristina și cele 7 sfinte fecioare împreună cu ea; Sfântul Mucenic Teodot din Ancira; Sfântul Mucenic Dionisie; Sfântul Mucenic Paulin;

19  V Sfântul Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei; Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Memnon;

20  S Sfântul Mucenic Talaleu; Sfântul Cuvios Talasie; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Lidia din Filipi;


21  D ✝) Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa, Elena; (Vindecarea orbului din naştere)

22  L Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sfânta Muceniță Sofia; Sfântul Mucenic Vasilisc; Sfântul Mucenic Marcel;

23  M Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa; Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav;

24  M Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat; Sfântul Mucenic Serapion; Sfânta Muceniță Marciana;

25  J Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) Sfântul Mucenic Celestin; ✝ A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei;

26  V Sfânta Muceniță Elena; Sfântul Apostol Carp; Sfântul Apostol Alfeu; Sfântul Apostol Tadeu; Sfântul Mucenic Averchie;

27  S Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei; Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul; Sfântul Ioan Rusul; Sfântul Sfințit Mucenic Eladie;


28  D Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei; Sfânta Muceniță Eliconida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Niceea (Nicene);(a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, Rugăciunea lui Iisus)

29  L Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara; Sfântul Sfinţit Mucenic Olivian; Sfânta Ipomoni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”;

30  M Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Varlaam; Sfântul Mucenic Natalie;

31  M Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic Haralambie; Sfântul Mucenic Ermie; Sfântul Apostol Ermie;iunie

1 J Sfântul Iustin Martirul și Filosoful; Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Mucenic Iustin; Sfântul Mucenic Hariton; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Firm;

2 V ✝) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sfântul Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului;

3 S Sfânta Muceniță Paula fecioara; Sfântul Mucenic Luchilian cu soția sa și cei patru copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie și Claudie;


4 D ✝ Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Sofia; Sfintele Mironosiţe Maria şi Marta;  Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12

5 L (✝) Sfânta Treime; Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sfântul Mucenic Marchian; Sfântul Mucenic Nicandru; Sfântul Mucenic Leonid; Sfântul Mucenic Apolon; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Igorevskaia”; Sfântul Mucenic Iperehie; Sfântul Mucenic Arie; Sfântul Mucenic Gheorghe; Sfântul Mucenic Selneniad; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Pamvon; Sfântul Bonifatie, Apostolul Germaniei;

6 M Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaţilor; Sfântul Mucenic Ghelasie; Sfânta Muceniță Valeria; Sfântul Cuvios Visarion; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”;

7 M Sfântul Marcelin, Episcopul Romei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfânta Cuvioasă Sebastiana; Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei; Sfântul Cuvios Antim, preotul;

8 J Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfânta Muceniţă Caliopia;

9 V Sfânta Muceniță Maria; Sfânta Muceniță Tecla; Sfânta Muceniță Mariamni; Sfânta Muceniță Marta; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniţă Enata;

10  S Sfântul Cuvios Zosima Fenicianul; Sfântul Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfânta Muceniță Antonina; Soborul Sfinților din Siberia;


11  D Sfântul Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, arhiepiescopul Crimeii; Sfântul Cuvios Gavriil din Kapsala; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin”; (a Tuturor Sfinţilor) – lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru si Pavel

12  L Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare; Sfântul Cuvios Petru Atonitul; (Începutul Postului Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel)

13  M Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru; Sfânta Alexandra Schimonahia, Stareța și Întemeietoarea Mănăstirii Diveevo;

14  M Sfântul Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Prooroc Elisei; Sfântul Iustin Popovici;

15  J Sfântul Prooroc Amos; Sfântul Mucenic Isihie; Fericitul Ieronim; Fericitul Augustin;

16  V Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei; Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Moise de la Optina;

17  S Sfântul Mucenic Savel; Sfântul Mucenic Manuil; Sfântul Mucenic Ismail; Sfântul Mucenic Inochentie; Sfântul Mucenic Isavru; Sfântul Mucenic Felix; Sfântul Mucenic Peregrin;


18  D Sfântul Cuvios Erasm; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Ipatie; Sfântul Mucenic Teodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”;  (a Sfinţilor români)

19  L Sfântul Cuvios Paisie cel Mare; Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului;

20  M Sfântul Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Sfântul Nicolae Cabasila; Sfântul Calist Angelicoudes;

21  M Sfântul Mucenic Iulian din Tars; Sfântul Mucenic Afrodisie;

22  J ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor; Sfântul Mucenic Zenon; Sfântul Mucenic Galaction; Sfântul Mucenic Zina;

23  V Sfântul Mucenic Aristocleu, preotul; Sfânta Muceniță Agripina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Zaonikievskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Soborul Sfinților din Vladimir;

24  S ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; ✝ Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana; ✝) Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica);


25  D Sfânta Muceniță Livia; Sfântul Cuvios Dometie; Sfântul Mucenic Procopie; Sfântul Mucenic Orentie; Sfânta Mare Muceniță Fevronia; Sfântul Cuvios Dionisie; Sfântul Nicon de la Optina; Sfânta Fevronia, Cneaghină de Murom; Sfântul Petru, Cneaz de Murom; (Despre grijile vieţii)

26  L Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției; Sfântul Cuvios David din Tesalonic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin;

27  M Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini; Sfântul Mucenic Anect; Sfânta Ioana Mironosița;

28  M Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sfântul Mucenic Papia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Tricherousa”;

29  J ✝) Sfinții Apostoli Petru și Pavel;

30  V ✝) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț; ✝ Soborul Sfinților 12 Apostoli; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Balikinskaya”; Dezlegare la peşteiulie

1 S ✝) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți; Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma;


2 D ✝) Sfântul Voievod Ștefan cel Mare; ✝ Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; Sfântul Ierarh Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului; Sfântul Ierarh Ioan Maximovici; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ahtîrskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Feodotevskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pozhayskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa);  (Vindecarea slugii sutaşului)

3 L Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Meliton; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa);

4 M Sfântul Ierarh Andrei Criteanul, Arhiepiscopul Cretei; Sfânta Cuvioasă Marta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Galata; Sfântul Cuvios Andrei Rubliov, iconograful;

5 M ✝ Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul; Sfântul Cuvios Lampadie; Sfântul Cuvios Mucenic Ciprian; Cei șase cuvioși ucenici ai Cuviosului Athanasie;

6 J Sfântul Mucenic Arhip; Sfânta Muceniță Lucia; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Astie, episcopul Dirahiei;

7 V Sfânta Mare Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Toma din Maleon; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Mucenic Evanghel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa);

8 SSfinții Mucenici Epictet și Astion; Sfânta Teodosia; Sfântul Mare Mucenic Procopie; Cinstirea Icoanei Bunei Vestiri din Ustiug; Cuviosul Teofil Izvorâtorul de mir; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleusa” din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sitka; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan (Kazanskaia);


9 D Sfântul Cuvios Coprie Egipteanul; Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei; Sfântul Sfințit Mucenic Chiril; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koloci; (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)

10  L Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Vianor; Sfântul Mucenic Siluan; Cuviosul Sava Vatopedinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koneviț; Sfântul Cuvios Antonie de la Lavra Pecerska; Sfântul Gheorghie, episcopul Thessalonicului;

11  M Sfânta Olga, Împărăteasa Rusiei; Sfântul Cuvios Leon din Mandra; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rjevskaia” (sau „Okovețkaia”); Sfântul Mucenic Nectarie Aghioritul;

12  M ✝) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos; Sfântul Mucenic Proclu; Sfântul Mucenic Ilarie; Sfânta Veronica; Cuviosul Părinte Mihail Maleinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul;

13  J Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul; Sfânta Cuvioasă Sara; Sfânta Muceniţă Golinduhia din Persia;

14  V Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul; Sfântul Apostol Achila; Sfântul Mucenic Iraclie;

15  S Sfântul Ierarh Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfinții Mucenici Chiric și Iulita; Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei;


16  D Sfântul Mucenic Avudin; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Sfinţit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sfânta Muceniţă Iulia; Sfântul Antioh; (Vindecarea slăbănogului din Capernaum)

17  L Sfântul Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei; Sfânta Mare Muceniță Marina; Sfinții Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei;

18  MSfântul Mucenic Emilian de la Durostor; Sfânta Cuvioasă Muceniță Elisabeta, ducesa Rusiei; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Iachint; Sfânta Muceniţă Valentina; Sfântul Cuvios Pamvo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska);

19  M Sfântul Cuvios Dias; Sfânta Cuvioasă Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare; Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov;

20  J ✝) Sfântul Slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul;

21  VSfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche; Sfântul Prooroc Iezechiel; Sfântul Cuvios Ioan Pustnicul; Sfântul Cuvios Simeon;

22  S Sfânta Muceniță Marcela; Sfânta Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena;

23  D Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Foca; Sfinții Mucenici Trofim și Teofil; Sfântul Sfinţit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei; Sfântul Mucenic Vitalie; Sfânta Muceniţă Valeria; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” (cu monede) din Sankt Petersburg; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev; (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum)

24  L Sfânta Mare Muceniță Hristina; Sfântul Mucenic Ermoghen;

25  M Sfânta Cuvioasă Eupraxia; Sfânta Cuvioasă Olimpiada; ✝ Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic;

26  MSfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș); Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae; Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi din Roma; Cuviosul Moise Ungurul; Cuviosul Gherontie Athonitul; Sfântul Sava al III-lea;

27  J ✝ Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfântul Cuvios Manuel; Sfântul Clement de Ohrida;

28  V Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu; Sfânta Irina Hrisovalantou, care a primit mere din rai; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lavra Sfintei Treimi – Serghiev; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kostromskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grebenskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Umilenie” de la Diveevo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Hodighitria” din Smolensk;

29  S Sfântul Mucenic Eustație din Georgia; Sfântul Mucenic Veniamin; Sfântul Mucenic Mamant; Sfânta Muceniță Teodota cu fiii săi; Sfântul Mucenic Calinic;


30  D Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sfânta Muceniță Iulita; Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei; Sfântul Anatolie „cel Tânăr” de la Optina; (Înmulţirea pâinilor)

31  L Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea; Sfântul și Dreptul Evdochim; Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)august

1 M Sfinții 7 Mucenici Macabei, cu mama lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar; Scoaterea Sfintei Cruci;

2 M Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare; Dreptul Gamaliel;
3 J Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Cuvios Isaachie; Sfântul Cuvios Dalmat; Sfântul Cuvios Faust; Sfânta Salomeea, mironosița;
4 V Aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Evdochia; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Mucenic Tatuil;

5 S ✝) Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț; Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Înainteprăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sfântul Mucenic Evsignie; Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei;


6 D (✝) Schimbarea la Față a Domnului; (Dezlegare la pește)
7 L ✝) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla; Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sfântul Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Ierusalimului; Sfânta Irina împărăteasa; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Valaam; Sfântul Antonie de la Optina;  Ap. I Corinteni 11, 31-34; 12, 1-6; Ev. Matei 18, 1-11
8 M Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron, Episcopul Cretei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska);  Ap. I Corinteni 12, 12-26; Ev. Matei 18, 18-22; 19, 1-2; 13-15
9 M ✝ Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sfântul Mucenic Antonin;  Ap. I Corinteni 13, 4-13; 14, 1-5; Ev. Matei 20, 1-16
10  J Sfântul Mucenic Lavrentie Arhidiaconul; Sfântul Sfinţit Mucenic Sixt, Episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit;  Ap. I Corinteni 14, 6-19; Ev. Matei 20, 17-28
11  V ✝) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mare Mucenic Evplu, Arhidiaconul;  Ap. I Corinteni 14, 26-40; Ev. Matei 21, 12-14; 17-20

12  S Sfântul Mucenic Fotie; Sfântul Mucenic Anichit; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Capiton; Sfântul Cuvios Palamon;  Ap. Romani 14, 6-9; Ev. Matei 15, 32-39


13  D Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul; Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului; Sfântul Cuvios Dorotei; Sfântul Cuvios Dositei; Sfântul Tihon din Zadonsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „cu șapte săgeţi”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Minsk; 
14  L Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Prooroc Miheia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „sfătuitoarea”;
15  M (✝) Adormirea Maicii Domnului;  Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28
16  M ✝) Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache; ✝ Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec; Sfânta Mahramă a Domnului; Sfântul Mucenic Diomid; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor;
17  J Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Mucenic Straton; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Alipie, iconarul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven;
18  V Sfântul Mucenic Ermi; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Leon; Sfântul Mucenic Flor; Sfântul Mucenic Lavru; Sfântul Mucenic Polien; Sfântul Ioan de la Rila; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa”; Cuvioșii Barnabas și Sofronie;

19  S Sfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Sfânta Muceniţă Tecla; Sfântul Mucenic Andrei Stratilat; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Don; Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni;


20  D Sfântul Prooroc Samuel; Sfântul Mucenic Sever; Sfântul Mucenic Eliodor; Sfântul Mucenic Teoharie; (Pilda datornicului nemilostiv)
21  L Sfântul Mucenic Donat diaconul; Sfântul Mucenic Romul preotul; Sfântul Mucenic Silvan diaconul; Sfântul Mucenic Venust; Sfântul Apostol Tadeu; Sfânta Muceniţă Vasa;
22  M Sfântul Mucenic Zotic; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Or; Sfântul Mucenic Agatonic; Sfânta Muceniță Antuza; Sfântul Mucenic Zinon; Sfântul Mucenic Teoprepie; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Severian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Georgia;
23  M Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mega Spileo; Sfântul Mucenic Lup; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum; Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului;
24  J Sfântul Mucenic Tation; Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie; Sfântul Sfinţit Cosma Etolul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei”; Arătarea Maicii Domnului Sfântului Serghie de Radonej; Mutarea moaştelor Sfântului Dionisie din Zakynthos;
25  V Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Tit; Sfântul Ioan Carpatiul;

26  S Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Mucenic Atic; Sfânta Muceniță Natalia, soția Sfântului Mucenic Adrian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir;


27  D Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei; Sfântul Cuvios Pimen cel Mare; Sfântul Mucenic Fanurie; Sfânta Muceniță Eutalia;  Ap. I Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26 (Tânărul bogat)
28  L Sfântul Mucenic Lavrentie; Sfânta Ana Proorocița, fiica lui Fanuel; Sfântul Cuvios Moise Etiopianul; Sfântul Mucenic Diomid; Dreptul Iezechia; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Departe”;  Ap. II Corinteni 5, 10-15; Ev. Marcu 1, 9-15
 
29  M ✝) Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul;  Ap. II Corinteni 5, 15-21; Ev. Marcu 1, 16-22 (Post)
30  M ✝) Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; ✝) Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Ierarh Ioan, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Pavel cel Nou, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Alexandru din Svir;  Ap. II Corinteni 6, 11-16; Ev. Marcu 1, 23-28

31  J Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei; Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Iraclie; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Mucenic Mina;  Ap. II Corinteni 7, 1-10; Ev. Marcu 1, 29-35septembrie

1 V ✝ Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit); ✝ Începutul anului bisericesc; Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul; Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cea de la Miasine; Sfânta Cuvioasă Marta, mama Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul; Sfintele 40 de Muceniţe din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani”;  Ap. II Corinteni 7, 10-15; Ev. Marcu 2, 18-22

2 S Sfântul Mucenic Mamant; Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga;  Ap. I Corinteni 1, 26-31; 2, 1-5; Ev. Matei 20, 29-34


3 D Sfântul Cuvios Neofit de la Mănăstirea Stânişoara; Sfântul Cuvios Meletie de la Mănăstirea Stânişoara; Sfântul Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Cuvios Teoctist; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Pisidia;  Ap. I Corinteni 16, 13-24; Ev. Matei 21, 33-44
4 L Sfântul Prooroc Moise; Sfântul Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rugul aprins”;  Ap. II Corinteni 8, 7-15; Ev. Marcu 3, 6-12
5 M Sfântul Mucenic Urban; Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul; Sfânta Cuvioasă Elisabeta;  Ap. II Corinteni 8, 16-24; 9, 1-5; Ev. Marcu 3, 13-21
6 M Sfântul Mucenic Macarie; Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sfântul Mucenic Eudoxie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arapet” (din Arabia);  Ap. II Corinteni 9, 12-15; 10, 1-7; Ev. Marcu 3, 20-27
7 J ✝ Sfântul Cuvios Simeon de la Pângărați; ✝ Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângărați; Sfântul Mucenic Sozont; Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Macarie de la Optina;  Ap. II Corinteni 10, 7-18; Ev. Marcu 3, 28-35
 
8 V (✝) Nașterea Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului a Semnului (a Rădăcinii din Kursk); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Poceaev;  Ap. II Corinteni 11, 5-21; Ev. Marcu 4, 1-9 (Dezlegare la pește)

9 S ✝ Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona; ✝ Sfântul Cuvios Chiriac de la TazlăuSfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana; Sfântul Mucenic Severian; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic;  Ap. I Timotei 2, 1-7; Ev. Matei 22, 15-22


10  D Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sfânta Pulheria, împărăteasa; Închinarea Sfintei Cruci; 
11  L Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria; Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul; Închinarea Sfintei Cruci; Sfânta Teodora din Vasta;
12  M Sfântul Mucenic Avtonom; Sfântul Mucenic Macedonie; Sfântul Mucenic Teodul; Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului; Închinarea Sfintei Cruci;
13  M ✝ Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop; Înainteprăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul; Închinarea Sfintei Cruci; ✝ Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sfinţii Mucenici din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian; Sfântul Cuvios Ierotei cel Tânăr de la Iviron;
14  J (✝) Înălțarea Sfintei Cruci; Sfântul Nou-Mucenic Macarie, ucenicul Patriarhului Nifon; (POST)
15  V ✝) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului; ✝ Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei; Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Novonichita”; Sfântul Simeon al Tesalonicului;

16  S Sfânta Muceniță Meletina; Sfânta Muceniță Ludmila; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „ajutătoarea celor smeriți”;


17  D Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Macarie”; (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos)
18  L Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei; Sfânta Muceniţă Ariadna; Sfântul Mucenic Castor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea” (Țelitelnița); Sfântul Ilarion de la Optina; Sfântul Cuvios Romil de Ravaniţa;
19  M Sfântul Mucenic Dorimedont; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Mucenic Savatie;
20  M Sfântul Mare Mucenic Eustatie, cu cei doi fii: Agapie și Teopist; Sfânta Muceniţă Teopista, soţia Sfântului Mucenic Eustatie; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ilarion Criteanul;
21  J Sfântul Prooroc Iona; Sfântul Apostol Codrat; Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci; Descoperirea moaștelor Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului;
22  V ✝ Sfântul Ierarh Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope; Sfântul Mucenic Isaac; Sfântul Mucenic Martin; Soborul Sfinților din Tula; Sfântul Cosma de la Zografu;

23  S ✝ Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Sfânta Cuvioasă Polixenia; Sfânta Cuvioasă Xantipa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Slovenskaia”;


24  D Sfântul Cuvios Siluan Athonitul; Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla; Sfântul Cuvios Coprie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „din pomul de mirt”, Myrtidiotissa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Miroj; Sfântul Mucenic Petru Aleutul; Soborul Sfinților din Alaska; Sfântul Ştefan Întâiîncoronatul; 
25  L Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Cuvios Pafnutie Egipteanul; Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej;
26  M ✝ Sfântul Voievod Neagoe Basarab; ✝) Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Muceniţă Hira; Dreptul Ghedeon; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron în Georgia;
27  M ✝) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Muceniță Epiharia; Sfântul Mucenic Calistrat şi cei împreună cu dânsul patruzeci şi nouă de Mucenici;
28  J ✝ Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul; Sfântul Prooroc Baruh; Sfântul Mucenic Pimen; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de aproape”; Sfântul Neofit Zăvorâtul din Pafos, insula Cipru;
29  V Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniţă Gudelia; Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul; Sfânta Muceniţă Petronia;

30  S Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei celei Mari; Sfânta Muceniță Ripsimia; Sfânta Muceniță Gaiani;octombrie

1 D ✝ Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani; ✝ Sfântul Cuvios Iosif de la Bisericani; Sfântul Apostol Anania; Sfântul Cuvios Roman Melodul; ✝) Acoperământul Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Protectoarea” din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Hârbovăț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Sfântul Ioan Cucuzel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița; 

2 L Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina; Sfântul Cuvios Teofil;
3 M Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist;
4 M Sfânta Muceniță Verina; Sfânta Muceniță Prosdoca; Sfânta Muceniță Domnina; Sfântul Mucenic Audact; Sfânta Muceniță Calistena; Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei;
5 J Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; Sfântul Cuvios Daniil de la Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul;
6 V ✝ Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont;
7 S ✝ Sfântul Mare Mucenic Serghie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Vah; Sfântul Mucenic Iulian, preotul; Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul; Sfântul Mucenic Polihronie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov;
8 D Sfânta Cuvioasă Taisia; Sfânta Cuvioasă Pelaghia; Cuviosul Nou Mucenic Ignatie Athonitul; (Învierea fiului văduvei din Nain)
9 L Sfânta Cuvioasă Atanasia; ✝ Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu; Sfântul Cuvios Andronic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Sfânta Cuvioasă Anastasia;
10  M Sfânta Muceniţă Evlampia, sora Sfântului Mucenic Evlampie; Sfântul Cuvios Vasian; Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Evlampie; Sfântul Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinţii 26 de cuvioşi mucenici de la Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Acatist” – Prevestitoarea de la mănăstirea Zografu;
11  M Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfânta Muceniță Filonila; Soborul Sfinților Stareți de la Optina; Sfântul Lev de la Optina;
12  J Sfântul Mucenic Tarah; Sfântul Mucenic Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim;
13  V ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfântul Mucenic Florentie; Sfânta Muceniță Agatonica; Sfântul Mucenic Carp; Sfântul Mucenic Papil; Sfântul Mucenic Agatodor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova;

14  S Sfântul Mucenic Chelsie; Sfântul Mucenic Ghervasie; Sfântul Mucenic Nazarie; Sfântul Mucenic Protasie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; ✝) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Cosma de Yakhrom”;


15  D Sfântul Mucenic Luchian preotul; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer;  (Pilda semănătorului, Rugăciunea lui Iisus)
16  L Sfântul Mucenic Domnin; Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Dometie; Sfântul Mucenic Terentie; Sfântul Cuvios Mal;
17  M Sfântul Prooroc Oseea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei Criteanul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai păzit”;
18  M Sfânta Cuvioasă Eufrosina de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Teodor de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Simeon de la Mega Spileo; ✝ Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian; Sfântul Mucenic Domnin;
19  J Sfântul Prooroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfântul Mucenic Felix, preotul; Sfântul Mucenic Eusebiu, diaconul; Mutarea Moaştelor Sfântului Ioan de la Rila; Sfânta Cleopatra;
20  V Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos;

21  S ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; ✝) Sfântul Mucenic Oprea; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel; Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios Filothei Dionisiatul;


22  D Sfânta Muceniță Elisaveta; Sfânta Muceniță Anna; Sfânta Muceniță Teodota; Sfântul Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Kukşa din Odessa; Sfânta Muceniță Gligheria din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”; (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor)
23  L Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului; ✝ Sfântul Mucenic Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”;
24  M Sfântul Mucenic Sotirih; Sfântul Mucenic Marcu; Sfântul Mucenic Valentin; Sfânta Muceniță Sebastiana; Sfântul Mare Mucenic Areta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”;
25  M Sfântul Mucenic Marcian; Sfântul Mucenic Martirie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfânta Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf;
26  J ✝) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir;
27  V ✝) Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale cărui moaște sunt la Patriarhia Română; Sfântul Mucenic Nestor;

28  S ✝ Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Muceniţă Neonila, soția Sfântului Mucenic Terentie; Sfântul Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Sfântul Mucenic Terentie cu cei 7 fii ai săi; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfantul Iov de la Poceaev;


29  D Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul; (Învierea fiicei lui Iair)
30  L Sfânta Muceniţă Zenovia, sora Sfântului Mucenic Zenovie; Sfântul Apostol Cleopa; Sfântul Sfinţit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ozeriansk”; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor;

31  M Sfântul Apostol Apelie; Sfântul Apostol Stahie; Sfântul Apostol Amplie; Sfântul Apostol Urban; Sfântul Apostol Aristobul; Sfântul Apostol Narcis; Sfântul Mucenic Epimah;noiembrie

1 M Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian; Cuviosul David din Evvia; Sfânta Muceniţă Elena din Sinope;

2 J Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos;
3 V Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul;

4 S Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul;


5 D Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan; (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr)
6 L Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca; Sfântul Varlaam Hutinski;
7 M Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”;
8 M ✝) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri;
9 J Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matroana; Sfânta Cuvioasă Teoctista; Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Docheiaritul; Cuviosul Varnavas Docheiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov;
10  V Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul;

11  S ✝ Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei;


12  D Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Cuvios Nil Athonitul; (Pilda samariteanului milostiv)
13  L ✝) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Damaschin;
14  M Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; ✝ Sfântul Apostol Filip;
15  M ✝) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici);
16  J ✝ Sfântul Apostol și Evanghelist Matei;
17  V Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareii Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului;

18  S Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul;


19  D Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Prooroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”; (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina)
20  L ✝) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; ✝) Sfântul Mucenic Dasie; Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului;
21  M (✝) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Maica Domnului de la Maxaira Ciprului; (dezlegare la pește)
22  M Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia;
23  J ✝ Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei;
24  V Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei;

25  S ✝ Sfântul Mare Mucenic Mercurie; ✝ Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului;


26  D Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul; (Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor)
27  L Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod;
28  M Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov;
29  M Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen;

30  J ✝ Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; ✝) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;decembrie

1 V Sfântul Prooroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv;

2 S Sfântul Prooroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul;


3 D ✝ Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Prooroc Sofonie; (Vindecarea orbului din Ierihon)
4 L ✝ Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin;
5 M ✝) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Atonitul;
6 M ✝) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei;
7 J ✝) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk;
8 V Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie; Înainteprăznuirea Sfintei Ana;

9 S Sfânta Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel; ✝ Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”;


10  D Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen; (Tămăduirea femeii gârbove)
11  L Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou;
12  M Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; ✝) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet;
13  M ✝) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; ✝ Sfântul Mare Mucenic Eustratie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Auxentie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Evghenie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Mardarie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska;
14  J Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie;
15  V Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel;

16  S Sfântul Prooroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana, împărăteasa;


17  D Sfântul Prooroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Cuvioșii Athanasie, Nicolae și Antonie; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul; A Sf. Strămo0și după trup ai Domnului – Pilda celor poftiți la cină)
18  L ✝ Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniţă Zoe;
19  M Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia;
20  M Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”;
21  J Sfânta Muceniță Iuliana; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului;
22  V ✝ Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului;

23  S Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului;


24  D Sfânta Muceniță Eugenia; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; (Genealogia Mântuitorului)
25  L (✝) Nașterea Domnului (Crăciunul); 
26  M ✝) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; ✝) Soborul Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Trei Bucurii”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Binecuvântat este pântecele…”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita; 
 
27  M ✝) Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul;
28  J Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul şi Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simono-Petra;
29  V Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu;

30  S Sfânta Muceniță Anisia; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul;


31  D Sfânta Cuvioasă Melania Romana; ✝ Sfântul Mucenic Hermes; Sfântul Cuvios Zotic; Odovania praznicului Naşterii Domnului;  Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, ruda Domnului – Fuga în Egipt)