Calendar Creştin Ortodox 2020

ianuarie-copy

IANUARIE 2020

1 M (✝) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; ✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei; Sfânta Emilia, mama Sfântului Ierarh Vasile cel Mare; (Anul Nou. Tedeum)

2 J Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Mucenic Serghie; Sfântul Ierarh Silvestru, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Sfânta Iuliana din Lazarevo;

3 V Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Prooroc Maleahi; Descoperirea moaştelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou;  (Harți. Zi aliturgică).

4 S Sfântul Mucenic Zosima; Sfântul Mucenic Atanasie; Soborul Sfinților 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria;

5 D Sfântul Mucenic Teopempt; Sfântul Mucenic Teonas; Sfânta Cuvioasă Sinclitichia; (Ajunul Botezului Domnului. Post) Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. 2 Timotei 4, 5-8; Ev. Marcu 1, 1-8; glas 4, voscr. 7

6 L (✝) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare); Toate ale praznicului: Ap. Tit 2, 11-14; 3,4-7; Ev. Matei 3, 13-17

7 M ✝) Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului; 

8 M Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Domnica;

9 J Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei;

10  V ✝ Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nyssei; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul;

11  S ✝ Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obște; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț;

12  D Sfânta Muceniță Eutasia; Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Imnului Acatist”; Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 5, voscr. 8

13  L Sfântul Mucenic Ermil; Sfântul Mucenic Stratonic; Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe;  Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers;

14  M Odovania praznicului Botezului Domnului Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Odovania praznicului Botezului Domnului; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei şi ctitorul mănăstirii Hilandar;

15  M Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul;

16  J Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Pevsip şi cei împreună cu el; Sfântul Mucenic Elasip; Sfântul Mucenic Mesip; Sfânta Muceniță Neonila; Sfântul Mucenic Danact citeţul;

17  V ✝ Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Ahila; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria;

18  S ✝ Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei;

19  D Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Macarie Egipteanul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Cuvios Marcu; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul; Duminica a 29-a după Rusalii; Ap. (al Duminicii a 28-a) Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 17, 12-19 (a celor 10 leproși); glas 6, voscr. 9

20  L ✝) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfântul Mucenic Vas; Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic In; Sfântul Mucenic Pin; Sfântul Mucenic Rim; Sfântul Lavrentie de Cernigov;

21  M Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Candid; Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Evghenie; Sfântul Mucenic Achila; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâietoarea” de la Vatoped; Sfânta Muceniţă Agnia din Roma;

22  M Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; Sfântul Apostol Timotei;

23  J Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp;

 

24  V Sfântul Mucenic Agapie; Sfântul Mucenic Vavila; Sfânta Cuv. Eusebia din Roma, care s-a numit şi Xenia; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg, cea nebună pentru Hristos;Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Cuviosul Filotheos ctitorul;  (Tedeum)

25  S   Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul TomisuluiSfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”;

26  D ✝ Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; Sfântul Cuvios Arcadie; Sfântul Cuvios Ioan; Sfânta Cuvioasă Maria, soția Sfântului Cuvios Xenofont; Sfântul Cuvios Xenofont; Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei 4, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 7, voscr. 10

27  L ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa;

28  M Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Totemsk-Sumorinskaya”;

29  M Sfântul Mucenic Parigorie; Sfântul Mucenic Iacob; Sfântul Mucenic Iperechie; Sfântul Mucenic Mochie, citeţul; Sfântul Mucenic Romano; Sfântul Mucenic Iacov; Sfântul Mucenic Silvan; Sfântul Mucenic Luca; Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucenic Filotei; Sfântul Mucenic Aviv; Sfântul Mucenic Iulian; Sfântul Afraat Persanul;

 

 30  J   ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini;

 31  V Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Papia; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Chir; Sfântul Doctor fără de arginți, făcătorul de minuni, Ioan; Sfântul Mucenic Victorin; Sfântul Mucenic Victor; Sfânta Muceniţă Trifena; Sfântul Arsenie din Paros; 

februarie

FEBRUARIE 2020

1 S Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfânta Muceniță Felicitas; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua; Înainteprăznuirea Întâmpinarii Domnului; Sfântul Vasile, episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola;

2 D ✝ Întâmpinarea Domnului; Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan; Sfântul Mucenic Gavriil; Duminica a 32-a după Rusalii (a Caneencei); Ap. 2 Corinteni 6, 16-18; 7,1; Ev. Luca 15, 21-28; glas 8, voscr. 11

3 L Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul și Dreptul Simeon; Sfânta Proorociță Ana; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei şi al Suediei;

4 M Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfinţit Mucenic Avramie;
5 M Sfânta Muceniță Agata; Sfânta Muceniță Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleț-Cernigov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți”;

6 J Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare; Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Mucenic Iulian; Sfânta Muceniță Fausta; Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Ioan Profetul; Sfântul Mucenic Evilasie;

7 V Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia;

8 S Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Prooroc Zaharia; Sfânta Muceniță Marta; Sfânta Muceniță Maria;

9 D Odovania praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfinţit Mucenic Pangratie; Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sfântul Petru Damaschinul; Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a Fariseului); Ap. 2 Timotei 3, 10-15; 7, 1; Ev. Luca 18, 10-14; glas 1, voscr. 1 (Începutul Triodului)

10  L (✝) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Enata; Sfânta Muceniță Valentina; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ognevidnaya”; Sfântul Mucenic Pavel;

11  M Sfânta Teodora împărăteasa; Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei

12  M Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron (Harți)

13  J Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk;

14  V Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Cuvios Auxenție; Sfântul Nou Mucenic Damian; (Harți) 

15  S Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Dalmat”

16  D Sfântul Mucenic Valent; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului; Duminica a 34-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor)Ap. 1 Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 2, voscr. 2 

17  L Sfântul Împărat Marcian; Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfânta Împărăteasă Pulheria; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev; 

18  M Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei;

19  M Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Filimon și soția sa, Apfia; Sfântul Cuvios Mărturisitor Evghenie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena;

20  J Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei; (Harți)

21  V Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kozelscianskaya”;

22  S  Sfântul Cuvios Limneu; Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Talasie; (Sâmbăta morților – Moșii de iarnă)

23  D Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul; Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) Ap. 1 Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2 Ev. Matei 25, 31-46; glas 3, voscr. 3

24  L ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului;

25  M Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie;

26  M Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; (Zi aliturgică. Dezlegare la brănză, lapte, ouă și pește) Gemoji image for :fish

27  J Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Ierarh Rafail din Brooklyn;

28  V Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfinţit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei; (Zi aliturgică. Dezlegare la brănză, lapte, ouă și pește) Gemoji image for :fish

29 S ✝ Sf. Cuv. Ioan Casian si Gherman, din Dobrogea (Sâmbăta Sfinților Cuvioși)martie

MARTIE 2020

1 D  Sfântul Mucenic Antonie; Sfânta Muceniță Antonina; Sfântul Mucenic Marcel; Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sfântul Agapie de la Colciu; Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză); Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21; glas 4, voscr. 4

2  L  Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei; Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriţi; Sfântul Cuvios Ioachim Papoulakis din Ithaca; (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

3 M Sfântul Mucenic Eutropie; Sfântul Mucenic Cleonic; Sfântul Mucenic Vasilisc;  (Zi aliturgică. Canonul cel Mare)

4 M Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan; Sfânta Muceniţă Iuliana; 

5 J Sfântul Mucenic Conon Grădinarul; Sfântul Mucenic Evloghie; Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Muceniţă Iraida; Sfântul Nou-Mucenic Ioan Bulgarul; (Canonul cel Mare)

6 V Sfântul Mucenic Eufrosin; Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci;

 

7 S Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului; Sfinții Sfinţiţi Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie;  Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu; (Sâmbăta Sf. Mare Mc. Teodor Tiron – Pomenirea morților)

8 D Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Episcopul Plusiadei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” (a Rădăcinii din Kursk); Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas 5, voscr. 5

9 L ✝ Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cuvântul S-a făcut Trup”;

10  M Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Mucenic Dionisie;

11  M Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Talu; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Sfinţit Mucenic Pionie, preotul din Smirna; Sfântul Cuvios Alexie de la Goloseev;

12  J Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog; Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul
13 V Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Muceniță Hristina din Persia; Sfânta Cuvioasă Ipomoni;

14 S Sfântul Sfinţit Mucenic Alexandru preotul; Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor;

15  D Sfântul Mucenic Plisie; Sfântul Mucenic Timolau; Sfântul Mucenic Agapie; Duminica a 2-a din Post (a Sf. Ierarh Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2,1-3; a Ierarhului: Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Ierarhului: Ioan 10, 9-16 (Iisus – Păstorul cel bun); glas 6, voscr. 6

16 L Sfântul Mucenic Papa; Sfântul Mucenic Roman; Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sfântul Cuvios Anin; Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos;

17  M Sfântul Mucenic Marin; Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Cuvios Teostirict imnograful; Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei;

18  M Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Nicolae Velimirovici; Sfântul Mucenic Evcarpion;

19  J Sfântul Mucenic Hrisant; Sfânta Muceniță Daria; Sfânta Muceniță Ilaria; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Marian diaconul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Lubiatov”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Smolensk „Dulcea sărutare”; Sfântul Mucenic Diodor preotul;

20  V Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Ierarh Cuthbert;

21  S Sfântul Ierarh Toma, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Serapion; Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul;  (Pomenirea morților)

22  D Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian; Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1 (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); glas 7, voscr. 7

23  L Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Luca din Mitilini;

24 M Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri , Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Artemon, Episcopul Seleuciei; ; Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peșterilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Muntele netăiat”;

25  M(✝) Buna Vestire (Dezlegare la Pește) Gemoji image for :fish


26  J Odovania praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Mucenic Montanus, preotul; Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Sfinţii 26 de Mucenici din Goţia; Sfânta Muceniţă Maxima, soţia Sfântului Mucenic Montanus, preotul;

27  V Sfânta Muceniță Matrona din Tesalonic; Sfântul Mucenic Filit, cu cei patru fii ai săi; Sfântul Prooroc Anania; Sfânta Muceniţă Lidia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Dulcea sărutare” (Glykophilousa);

28  S Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului; Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”;

29  D Sfântul Sfinţit Mucenic Chiril, diaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sfântul Mucenic Iona; Sfântul Mucenic Varahisie; Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii; Duminica a 4-a din Post (a Sf. Cuv. Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile); glas 8, voscr. 8

30  L Sfânta Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon; Sfântul Cuvios Ioan Scărarul; Sfântul Prooroc Ioad;

31  M Sfântul Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfântul Mucenic Veniamin, diaconul; Cuviosul Vlasie, cel din Amorio; Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei, luminător al Siberiei şi Americii; Sfântul Ierarh Iona, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Sosirea icoanei Maicii Domnului la Iviron; Sfântul Ierarh Avdas;

 


aprilie

APRILIE 2020

1 M Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Varsanufie de la Optina;  (Denia Canonului Mare)

2 J  Sfântul Mucenic Amfian; Sfântul Mucenic Edesie; Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni;

3 V  Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Ilirie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Floarea nepieritoare”;  (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

4 S  Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfântul Cuvios Zosima; Sfântul Cuvios Platon; Sfântul Cuvios Gheorghe de la Maleon; Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări; (Pomenirea morților)

5 D  Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Teodul; Sfântul Mucenic Agatopod; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Claudie; Sfântul Mucenic Victorin şi cei împreună cu dânsul; Duminica a 5-a din Post (a Sf. Cuv. Mariei Egipteanca); Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 1, voscr. 9

6 L  Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Platonida; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul;

7 M Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfântul Mucenic Caliopie; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii;

8 M Sfântul Apostol Agav; Sfântul Apostol Ruf; Sfântul Apostol Irodion; Sfântul Apostol Asincrit; Sfântul Apostol Flegon; Sfântul Apostol Ermis; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei;

9 J Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul; Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei;

10  V Sfântul Mucenic Maxim; Sfântul Mucenic African; Sfântul Mucenic Macarie; Sfântul Mucenic Dima; Sfântul Mucenic Pompie; Sfântul Mucenic Terentie;

11  S✝)  Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; Sfântul Sfinţit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei; (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților)

12  D(✝) Intrarea Domnului în Ierusalim Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Belâniciskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom; Duminica a 6-a din Post (a Floriilor). Toate ale praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18 (Denie)  (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

13  L  Sfânta și Marea Luni (Denie)  Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul; (Pomenirea morților)

14  M Sfânta și Marea Marți (Denie) ✝ Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Sfânta Muceniță Tomaida; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius;

15  M Sfânta și Marea Miercuri (Denie) Sfântul Apostol Pud; Sfântul Apostol Trofim; Sfântul Apostol Aristarh; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniţă Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia

16  J Sfânta și Marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii) Sfânta Muceniță fecioară Agapia; Sfânta Muceniță fecioară Irina; Sfânta Muceniță fecioară Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ilyin-Cernigov”;

17  V Sfânta și Marea Vineri (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului) Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului;

18  S Sfânta și Marea Sâmbătă  Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Maxim”;

19  D (✝) ÎNVIEREA DOMNULUI – SFINTELE PAȘTI  Toate ale praznicului:  Ap. Fapte 1, 1-8: Ev. Ioan 1, 1-17  Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei; Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie; 

20  L  (✝) SFINTELE PAȘTI  Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul TomisuluiSfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul; Sfântul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei;

21  M (✝) SFINTELE PAȘTI   Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfântul Mucenic Teodor din Perga;

22 M Sfântul Cuvios Anania din Creta; Cuviosul Vitalie Monahul; Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Apostol Natanael; (Harți)

23  J ✝   Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie

24  V (✝) Izvorul Tămăduirii;  ✝ Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; ✝ Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest Mitropolitul Transilvaniei; ✝ Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; ✝ Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; ✝ Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; ✝ Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul;

25  S ✝ Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; ✝ Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu;

26  D  Sfântul Sfinţit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă); Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1

27  L Sfântul Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfântul Apostol Zinon; Sfântul Apostol Marcu; Sfântul Apostol Aristarh;

28  M  Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia; Sfântul Apostol Iason; Sfântul Apostol Sosipatru;

29  M Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

30  J Sfânta Arghira; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfântul Ignatie Briancianinovmai

MAI 2020

1 V Sfânta Cuvioasă Isidora; Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfântul Cuvios Mucenic Ignatie; Sfântul Cuvios Mucenic Acachie; Sfântul Prooroc Ieremia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”; Sfântul Cuvios Pafnutie din Borovsk;

2 S ✝ Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol; Sfânta Matrona din Moscova; (Harți)

3 D  (✝)  Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Siriaca de la Mănăstirea Ghighiu; Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici; Sfântul Mucenic Diodor; Sfântul Mucenic Rodopian, diaconul; Sfântul Mucenic Timotei; Sfânta Muceniţă Mavra; Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4

4 L Sfântul Cuvios Ilarion; Sfântul Cuvios Nichifor; Sfântul Ierarh Atanasie, Episcopul Corintului; Sfânta Muceniță Pelaghia; Sfântul Cuvios Valerian; Sfânta Cuvioasă Monica, mama Fericitului Augustin;

5 M  Sfântul Mucenic Gaian; Sfânta Mare Muceniță Irina; Sfântul Mucenic Neofit; Sfântul Mucenic Gaie; Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potirul Nesecat”;

6 M Sfântul și Dreptul Iov; Sfântul Cuvios Mamant; Sfântul Cuvios Pahomie; Sfântul Cuvios Ilarion; Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

7 J Sfântul Mucenic Acachie; Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sfântul Mucenic Codrat; Sfântul Nil Sorski;

8 V ✝) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul; Sfânta Cuvioasă Emilia; Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

9 S Sfântul Mucenic Gordian; Sfântul Mucenic Epimah; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari; Sfântul Prooroc Isaia; Sfântul Mucenic Hristofor; Sfântul Iosif de la Optina;

10  D Sfântul Apostol Simon Zilotul; Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Lavrentie; Sfântul Mucenic Alfeu; Sfântul Mucenic Filadelf; Sfântul Mucenic Ciprian  Duminica a 4-a după Paști (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5

11  L Sfântul Sfințit Mucenic Mochie; Sfântul Mucenic Dioscor; Sfântul Ierarh Metodie, Apostolul slavilor; Sfântul Mucenic Arghir; Înnoirea Constantinopolului; Sfântul Cuvios Chiril, Apostolul slavilor;

12  M ✝) Sfântul Mucenic Ioan Valahul; Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierah Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului;

13  M Înjumătățirea Cincizecimii; Sfânta Muceniță Glicheria; Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul; Cuviosul Ioan Ivirul; Cuviosul Eftimie Ivirul; Cuviosul Gheorghie Ivirul; Cuviosul Gavriil Ivirul; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

14  J Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului; Sfântul Mucenic Isidor din Hios

15  V Sfântul Ierarh Ahile, Episcopul Larisei; Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

16  S Sfântul Mucenic Isaachie Persul din Meţovo; Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit; Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Petru din Vlaherne; Sfântul Mucenic Nicolae din Meţovo; Sf. Cuv. Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei 

17  D Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia; Sfântul Cuvios Teofan;  Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7

18  L Sfântul Mucenic Petru; Sfânta Hristina și cele 7 sfinte fecioare împreună cu ea; Sfântul Mucenic Teodot din Ancira; Sfântul Mucenic Dionisie; Sfântul Mucenic Paulin

19  M Sfântul Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei; Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Memnon;

20  M Odovania Înjumătățirii Cincizecimii; Sfântul Mucenic Talaleu; Sfântul Cuvios Talasie; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfânta Lidia din Filipi; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

21  J ✝) Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa, Elena

22  V Înjumătățirea Cincizecimii; Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sfânta Muceniță Sofia; Sfântul Mucenic Vasilisc; Sfântul Mucenic Marcel;  (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

23 S Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa; Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav

24  D Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat; Sfântul Mucenic Serapion; Sfânta Muceniță Marciana; Duminica a 6-a după Paști (Vindecarea orbului din naștere) Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

25  L Sfântul Mucenic Celestin; ✝ A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei

26  M Sfânta Muceniță Elena; Sfântul Apostol Carp; Sfântul Apostol Alfeu; Sfântul Apostol Tadeu; Sfântul Mucenic Averchie;

27  M Odovania praznicului Învierii Domnului; Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Sardei; Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul; Sfântul Ioan Rusul; Sfântul Sfințit Mucenic Eladie;  (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

28  (✝) Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor)  Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Sfinţit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei; Sfânta Muceniță Eliconida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Niceea (Nicene)

29  V  Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara; Sfântul Sfinţit Mucenic Olivian; Sfânta Ipomoni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov „Chezașa celor păcătoși”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova „Chezașa celor păcătoși” (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

30  S Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Varlaam; Sfântul Mucenic Natalie

31  D Sfântul Mucenic Eusebiu; Sfântul Mucenic Haralambie; Sfântul Mucenic Ermie; Sfântul Apostol Ermie; Duminica a 7-a după Paști (a Sf. părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10iunie

IUNIE 2020

1 L Sfântul Iustin Martirul și Filosoful; Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Mucenic Iustin; Sfântul Mucenic Hariton; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Firm; (harți)

2 M ✝) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sfântul Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului;

3 M  Sfânta Muceniță Paula fecioara; Sfântul Mucenic Luchilian cu soția sa și cei patru copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie și Claudie; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

 

4 J ✝ Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Cuvioasă Sofia; Sfintele Mironosiţe Maria şi Marta

5 V Odovania praznicului Înălțării Domnului Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sfântul Mucenic Marchian; Sfântul Mucenic Nicandru; Sfântul Mucenic Leonid; Sfântul Mucenic Apolon; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Igorevskaia”; Sfântul Mucenic Iperehie; Sfântul Mucenic Arie; Sfântul Mucenic Gheorghe; Sfântul Mucenic Selneniad; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Pamvon; Sfântul Bonifatie, Apostolul Germaniei; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

6 S Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaţilor; Sfântul Mucenic Ghelasie; Sfânta Muceniță Valeria; Sfântul Cuvios Visarion; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pimenovskaia”; (Sâmbăta morților – Moșii de vară)

7 D (✝) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) .  Sfântul Marcelin, Episcopul Romei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfânta Cuvioasă Sebastiana; Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei; Sfântul Cuvios Antim, preotul;  Duminica a 8-a după Paști. Toate ale praznicului: Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12

8 L (✝) Sfânta Treime  Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfânta Muceniţă Caliopia;

9 M Sfânta Muceniță Maria; Sfânta Muceniță Tecla; Sfânta Muceniță Mariamni; Sfânta Muceniță Marta; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Muceniţă Enata

10  M Sfântul Cuvios Zosima Fenicianul; Sfântul Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfânta Muceniță Antonina; Soborul Sfinților din Siberia; (harți)

11  J Sfântul Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, arhiepiescopul Crimeii; Sfântul Cuvios Gavriil din Kapsala; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Axion Estin”;

12  V Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare; Sfântul Cuvios Petru Atonitul; (harți)

13  S Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru; Sfânta Alexandra Schimonahia, Stareța și Întemeietoarea Mănăstirii Diveevo;

14  D ( Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel) Sfântul Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Prooroc Elisei; Sfântul Iustin Popovici; Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-33; 37-38 și 19, 27-30 (Urmarea lui Hristos); glas 8, voscr. 1 

15  L Sfântul Prooroc Amos; Sfântul Mucenic Isihie; Fericitul Ieronim; Fericitul Augustin; (Începutul Postului Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)

16  M  Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei; Sfântul Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Moise de la Optina;

17  M Sfântul Mucenic Savel; Sfântul Mucenic Manuil; Sfântul Mucenic Ismail; Sfântul Mucenic Inochentie; Sfântul Mucenic Isavru; Sfântul Mucenic Felix; Sfântul Mucenic Peregrin;

18  J Sfântul Cuvios Erasm; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Ipatie; Sfântul Mucenic Teodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia” din Zimarovo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”;

19  V Sfântul Cuvios Paisie cel Mare; Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului;

20  S Sfântul Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Sfântul Nicolae Cabasila; Sfântul Calist Angelicoudes; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

21  D Sfântul Mucenic Iulian din Tars; Sfântul Mucenic Afrodisie; Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români); Ap. Romani 2, 10-16; al Sf. Români: 2 Corinteni 5, 17, 20; 6, 1, 3-7, 10; 13, 11; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); a Sf. Români: Matei 5, 14-16; 10, 32-33, 17-18, 22; glas 1, voscr. 2 (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

22  L ✝) Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh; Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor; Sfântul Mucenic Zenon; Sfântul Mucenic Galaction; Sfântul Mucenic Zina; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

23  M Sfântul Mucenic Aristocleu, preotul; Sfânta Muceniță Agripina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Zaonikievskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Soborul Sfinților din Vladimir;

24  M ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; ✝ Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana; ✝) Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica); (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

25  J Sfânta Muceniță Livia; Sfântul Cuvios Dometie; Sfântul Mucenic Procopie; Sfântul Mucenic Orentie; Sfânta Mare Muceniță Fevronia; Sfântul Cuvios Dionisie; Sfântul Nicon de la Optina; Sfânta Fevronia, Cneaghină de Murom; Sfântul Petru, Cneaz de Murom;

26  V Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției; Sfântul Cuvios David din Tesalonic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sedmiezerskaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin;

27  S Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini; Sfântul Mucenic Anect; Sfânta Ioana Mironosița; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

28  D Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sfântul Mucenic Papia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Tricherousa”; Duminica a 3-a după Rusalii; Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieții); glas 2, voscr. 3 (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

29  L ✝) Sfinții Apostoli Petru și Pavel;

30  M ✝) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț; ✝ Soborul Sfinților 12 Apostoli; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Balikinskaya”iulie

IULIE 2020

1 M ✝) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți; Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma; 

2 J ✝) Sfântul Voievod Ștefan cel Mare; ✝ Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; Sfântul Ierarh Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului; Sfântul Ierarh Ioan Maximovici; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ahtîrskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Feodotevskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pozhayskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa);

3 V Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Meliton; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea care alăptează” (Galaktotrofousa);

4 S Sfântul Ierarh Andrei Criteanul, Arhiepiscopul Cretei; Sfânta Cuvioasă Marta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Galata; Sfântul Cuvios Andrei Rubliov, iconograful;

5 D ✝ Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul; Sfântul Cuvios Lampadie; Sfântul Cuvios Mucenic Ciprian; Cei șase cuvioși ucenici ai Cuviosului Athanasie; Duminica a 4-a după Rusalii; Ap. Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutașului); glas 3, voscr. 4

6 L Sfântul Mucenic Arhip; Sfânta Muceniță Lucia; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Astie, episcopul Dirahiei;

7 M Sfânta Mare Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Toma din Maleon; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Mucenic Evanghel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa)

8 M ✝ Sfinții Mucenici Epictet și Astion monahul; Sfânta Teodosia; Sfântul Mare Mucenic Procopie; Cinstirea Icoanei Bunei Vestiri din Ustiug; Cuviosul Teofil Izvorâtorul de mir; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Eleusa” din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sitka; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan (Kazanskaia);

9 J ✝ Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț; Sfântul Cuvios Coprie Egipteanul; Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei; Sfântul Sfințit Mucenic Chiril; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koloci;

10  V Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Vianor; Sfântul Mucenic Siluan; Cuviosul Sava Vatopedinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koneviț; Sfântul Cuvios Antonie de la Lavra Pecerska; Sfântul Gheorghie, episcopul Thessalonicului;

11 S Sfânta Olga, Împărăteasa Rusiei; Sfântul Cuvios Leon din Mandra; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rjevskaia” (sau „Okovețkaia”); Sfântul Mucenic Nectarie Aghioritul;

12  D ✝) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele AthosSfântul Mucenic Proclu; Sfântul Mucenic Ilarie; Sfânta Veronica; Cuviosul Părinte Mihail Maleinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Sf. Cuv. Paisie Aghioritul; Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10, Ev. Matei 8, 28-34; 9,1 (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Garadei); glas. 4, voscr. 5

13  L Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul; Sfânta Cuvioasă Sara; Sfânta Muceniţă Golinduhia din Persia;

14  M Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul; Sfântul Apostol Achila; Sfântul Mucenic Iraclie;

15  M Sfântul Ierarh Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului; Sfinții Mucenici Chiric și Iulita; Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei;

16  J Sfântul Mucenic Avudin; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Sfinţit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sfânta Muceniţă Iulia; Sfântul Antioh;

17  V Sfântul Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei; Sfânta Mare Muceniță Marina; Sfinții Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei;

18  S ✝ Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum; Sfânta Cuvioasă Muceniță Elisabeta, ducesa Rusiei; Sfântul Mucenic Pavel; Sfântul Mucenic Iachint; Sfânta Muceniţă Valentina; Sfântul Cuvios Pamvo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska);

19  D Sfântul Cuvios Dias; Sfânta Cuvioasă Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare; Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov;  Duminica a 6-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic);; Ap. Romani 12, 6-12; al Sf. Părinți: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Sf. Părinți: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 5, voscr. 6 

20  L ✝) Sfântul Slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul;

21  M ✝ Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche; Sfântul Prooroc Iezechiel; Sfântul Cuvios Ioan Pustnicul; Sfântul Cuvios Simeon

22  M Sfânta Muceniță Marcela; Sfânta Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena;

23  J Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Foca; Sfinții Mucenici Trofim și Teofil; Sfântul Sfinţit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei; Sfântul Mucenic Vitalie; Sfânta Muceniţă Valeria; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” (cu monede) din Sankt Petersburg; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev;

24  V Sfânta Mare Muceniță Hristina; Sfântul Mucenic Ermoghen;

25  S Sfânta Cuvioasă Eupraxia; Sfânta Cuvioasă Olimpiada; ✝ Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al V-lea Ecumenic;

26  D ✝ Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș); Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae; Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi din Roma; Cuviosul Moise Ungurul; Cuviosul Gherontie Athonitul; Sfântul Sava al III-lea; Duminica a 7-a după Rusalii; Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); glas 6, voscr. 7

27  L ✝ Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfântul Cuvios Manuel; Sfântul Clement de Ohrida;

28  M Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu; Sfânta Irina Hrisovalantou, care a primit mere din rai; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lavra Sfintei Treimi – Serghiev; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Kostromskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grebenskaia”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Umilenie” de la Diveevo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Hodighitria” din Smolensk

29  M Sfântul Mucenic Eustație din Georgia; Sfântul Mucenic Veniamin; Sfântul Mucenic Mamant; Sfânta Muceniță Teodota cu fiii săi; Sfântul Mucenic Calinic;

30  J Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sfânta Muceniță Iulita; Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei; Sfântul Anatolie „cel Tânăr” de la Optina; (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

31  V Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea; Sfântul și Dreptul Evdochim; Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci; (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)


august

AUGUST 2020

1 S Sfinții 7 Mucenici Macabei, cu mama lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar; Scoaterea Sfintei Cruci;

2 D Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare; Dreptul Gamaliel; Duminica a 8-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulțirea pâinilor); glas 7, voscr. 8

3 L Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Cuvios Isaachie; Sfântul Cuvios Dalmat; Sfântul Cuvios Faust; Sfânta Salomeea, mironosița;

M Aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Evdochia; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Mucenic Tatuil;

5 M ✝ Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț; Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Înainteprăznuirea Schimbării la Față a Domnului; Sfântul Mucenic Evsignie; Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei;

6 J (✝) Schimbarea la Față a Domnului; (Dezlegare la pește)Gemoji image for :fish

7 V ✝) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla✝) Sf. Cuv. Pafnutie – Pârvu Zugravul; Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sfântul Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Ierusalimului; Sfânta Irina împărăteasa; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Valaam; Sfântul Antonie de la Optina;

8 S Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron, Episcopul Cretei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska);

9 D ✝ Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sfântul Mucenic Antonin; Duminica a 9-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34 (Umblarea pe mare – Potolirea furtunii); glas 8, voscr. 9

10  L Sfântul Mucenic Lavrentie Arhidiaconul; Sfântul Sfinţit Mucenic Sixt, Episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit;

11  M ✝) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul ConstantinopoluluiSfântul Mare Mucenic Evplu, Arhidiaconul

12  M Sfântul Mucenic Fotie; Sfântul Mucenic Anichit; Sfântul Mucenic Pamfil; Sfântul Mucenic Capiton; Sfântul Cuvios Palamon;

13  J Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Dorotei; Sfântul Cuvios Dositei; Sfântul Tihon din Zadonsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „cu șapte săgeţi”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a pătimirilor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Minsk;

14  V Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sfântul Prooroc Miheia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „sfătuitoarea”;

15  S (✝) Adormirea Maicii Domnului;  Ap. Filipeni 2, 5-11; Ev. Luca 10, 38-42; 11, 27-28

16  D Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol ✝) Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache; ✝ Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor; Sf. Mc. Diomid; Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23 (Vindecarea lunaticului); glas 1, voscr. 10

17  L ✝) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Miron; Sfântul Mucenic Straton; Sfântul Mucenic Ciprian; Sfântul Alipie, iconarul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven;

18  M Sfântul Mucenic Ermi; Sfântul Mucenic Serapion; Sfântul Mucenic Leon; Sfântul Mucenic Flor; Sfântul Mucenic Lavru; Sfântul Mucenic Polien; Sfântul Ioan de la Rila; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa”; Cuvioșii Barnabas și Sofronie;

19  M Sfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Sfânta Muceniţă Tecla; Sfântul Mucenic Andrei Stratilat; Sfântul Mucenic Timotei; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Don; Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni;

20  J Sfântul Prooroc Samuel; Sfântul Mucenic Sever; Sfântul Mucenic Eliodor; Sfântul Mucenic Teoharie;

21  V Sfântul Mucenic Donat diaconul; Sfântul Mucenic Romul preotul; Sfântul Mucenic Silvan diaconul; Sfântul Mucenic Venust; Sfântul Apostol Tadeu; Sfânta Muceniţă Vasa;

22  S Sfântul Mucenic Zotic; Sfântul Mucenic Irineu; Sfântul Mucenic Or; Sfântul Mucenic Agatonic; Sfânta Muceniță Antuza; Sfântul Mucenic Zinon; Sfântul Mucenic Teoprepie; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Severian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Georgia;

23  D Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mega Spileo; Sfântul Mucenic Lup; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum; Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului; Duminica a 11-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35 (Pilda datornicului nemilostiv) ; glas 2, voscr. 11

24  L Sfântul Mucenic Tation; Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie; Sfântul Sfinţit Cosma Etolul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei”; Arătarea Maicii Domnului Sfântului Serghie de Radonej; Mutarea moaştelor Sfântului Dionisie din Zakynthos;

25  M Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Tit; Sfântul Ioan Carpatiul

26  M Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Mucenic Atic; Sfânta Muceniță Natalia, soția Sfântului Mucenic Adrian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir;

27  J Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei; Sfântul Cuvios Pimen cel Mare; Sfântul Mucenic Fanurie; Sfânta Muceniță Eutalia;

28  V Sfântul Mucenic Lavrentie; Sfânta Ana Proorocița, fiica lui Fanuel; Sfântul Cuvios Moise Etiopianul; Sfântul Mucenic Diomid; Dreptul Iezechia; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de Departe”;

29 S ✝) Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul;  Ap. II Corinteni 5, 15-21; Ev. Marcu 1, 16-22  (Post)

30  D ✝) Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; ✝) Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei; Sfântul Ierarh Ioan, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Pavel cel Nou, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Alexandru din Svir; Duminica a 12-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26 (Tânărul bogat); glas 3, voscr. 1

31  L Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei; Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Iraclie; Sfântul Mucenic Andrei; Sfântul Mucenic Faust; Sfântul Mucenic Mina;septembrie

SEPTEMBRIE 2020

1 M ✝ Începutul anului bisericesc; (Tedeum) Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit)✝Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul;  Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cea de la Miasine; Sfânta Cuvioasă Marta, mama Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul; Sfintele 40 de Muceniţe din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cernigov-Ghetsimani”

2 M Sfântul Mucenic Mamant; Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga;

3 J Sfântul Cuvios Neofit de la Mănăstirea Stânişoara; Sfântul Cuvios Meletie de la Mănăstirea Stânişoara; Sfântul Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Cuvios Teoctist; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Pisidia

4 V Sfântul Prooroc Moise; Sfântul Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rugul aprins”;  Ap. II Corinteni 8, 7-15; Ev. Marcu 3, 6-12

5 S Sfântul Mucenic Urban; Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul; Sfânta Cuvioasă Elisabeta;  Ap. II Corinteni 8, 16-24; 9, 1-5; Ev. Marcu 3, 13-21

6 D Sfântul Mucenic Macarie; Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose; Sfântul Mucenic Eudoxie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Arapet” (din Arabia);  Duminica a 13-a după Rusalii; Ap. 1 Corinteni 16, 13-24; Ev. Matei 21, 33-44 (Pilda lucrătorilor răi); glas 4, voscr. 2

7 L ✝ Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Simeon de la Pângărați; ✝ Sfântul Cuvios Amfilohie de la Pângărați; Sfântul Mucenic Sozont; Sfântul Cuvios Macarie de la Optina;  Ap. II Corinteni 10, 7-18; Ev. Marcu 3, 28-35

8 M (✝) Nașterea Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului a Semnului (a Rădăcinii din Kursk); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Poceaev

9 M ✝ Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona; ✝ Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău; Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana; Sfântul Mucenic Severian;

10  J Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sfânta Pulheria, împărăteasa; Închinarea Sfintei Cruci

11 V Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria; Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul; Închinarea Sfintei Cruci; Sfânta Teodora din Vasta

12  S Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului Sfântul Mucenic Avtonom; Sfântul Mucenic Macedonie; Sfântul Mucenic Teodul; Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului; Închinarea Sfintei Cruci

13  D ✝  Înainteprăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop;  Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul; Închinarea Sfintei Cruci; ✝ Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sfinţii Mucenici din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian; Sfântul Cuvios Ierotei cel Tânăr de la Iviron; Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18 ;  Ev. Ioan 3, 13-17; (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim);  glas 5, voscr. 3

14  L (✝) Înălțarea Sfintei Cruci; Sfântul Nou-Mucenic Macarie, ucenicul Patriarhului Nifon; (Post)

15  M ✝) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului; ✝ Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei; Sfântul Mare Mucenic Nichita Românul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Novonichita”; Sfântul Simeon al Tesalonicului

16 M Sfânta Muceniță Meletina; Sfânta Muceniță Ludmila; Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „ajutătoarea celor smeriți”

17  J Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Macarie”

18  V Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei; Sfânta Muceniţă Ariadna; Sfântul Mucenic Castor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vindecătoarea” (Țelitelnița); Sfântul Ilarion de la Optina; Sfântul Cuvios Romil de Ravaniţa

19  S Sfântul Mucenic Dorimedont; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Mucenic Savatie

20  D Sfântul Mare Mucenic Eustatie, cu cei doi fii: Agapie și Teopist; Sfânta Muceniţă Teopista, soţia Sfântului Mucenic Eustatie; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ilarion Criteanul; Duminica după Înălțarea Sf. Cruci; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) glas 7, voscr. 5

21  L Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci; Sfântul Prooroc Iona; Sfântul Apostol Codrat; Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci; Descoperirea moaștelor Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului

22  M ✝ Sfântul Ierarh Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea BraziSfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope; Sfântul Mucenic Isaac; Sfântul Mucenic Martin; Soborul Sfinților din Tula; Sfântul Cosma de la Zografu

23  M ✝ Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Sfânta Cuvioasă Polixenia; Sfânta Cuvioasă Xantipa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Slovenskaia”

24  J Sfântul Cuvios Siluan Athonitul; Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla; Sfântul Cuvios Coprie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „din pomul de mirt”, Myrtidiotissa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Miroj; Sfântul Mucenic Petru Aleutul; Soborul Sfinților din Alaska; Sfântul Ştefan Întâiîncoronatul

25  V Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Sfântul Cuvios Pafnutie Egipteanul; Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej

26  S ✝ Sfântul Voievod Neagoe Basarab; ✝) Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan; Sfânta Muceniţă Hira; Dreptul Ghedeon; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron în Georgia

27  D ✝) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Muceniță Epiharia; Sfântul Mucenic Calistrat şi cei împreună cu dânsul patruzeci şi nouă de Mucenici; Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. 2 Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11 (Pescuirea minunată) glas 7, voscr. 5

28  L ✝ Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul; Sfântul Prooroc Baruh; Sfântul Mucenic Pimen; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în „Peșterile de aproape”; Sfântul Neofit Zăvorâtul din Pafos, insula Cipru

29  M Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniţă Gudelia; Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul; Sfânta Muceniţă Petronia

30 M Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei celei Mari; Sfânta Muceniță Ripsimia; Sfânta Muceniță Gaiani


octombrie

OCTOMBRIE 2020

1 J ✝) Acoperământul Maicii Domnului; ✝ Sfântul Cuvios Chiriac de la Bisericani; Sfântul Apostol Anania; Sfântul Cuvios Roman Melodul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Protectoarea” din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Hârbovăț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Sfântul Ioan Cucuzel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița;

 2 V Sfântul Sfinţit Mucenic Ciprian; Sfânta Muceniță Iustina; Sfântul Cuvios Teofil;

3 S Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist;
4 D Sfânta Muceniță Verina; Sfânta Muceniță Prosdoca; Sfânta Muceniță Domnina; Sfântul Mucenic Audact; Sfânta Muceniță Calistena; Sfântul Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Duminica a 19-a după Rusalii ; Ap. 2 Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 (Predica de pe munte – iubirea vrăjmașilor); glas 8, voscr. 6
5 L Sfântul Cuvios Misail de la Mănăstirea Turnu; Sfântul Cuvios Daniil de la Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Haritina; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul;
6 M ✝ Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea de toți fericită”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Odighitria” de la Xenofont;
7 M ✝ Sfântul Mare Mucenic Serghie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Vah; Sfântul Mucenic Iulian, preotul; Sfântul Mucenic Chesarie, diaconul; Sfântul Mucenic Polihronie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Cea iubitoare” a Peșterilor din Pskov; 
8 J Sfânta Cuvioasă Taisia; Sfânta Cuvioasă Pelaghia; Cuviosul Nou Mucenic Ignatie Athonitul;
9 V Sfânta Cuvioasă Atanasia; ✝ Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu; Sfântul Cuvios Andronic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Potolește întristările noastre”; Sfânta Cuvioasă Anastasia;
10  S Sfânta Muceniţă Evlampia, sora Sfântului Mucenic Evlampie; Sfântul Cuvios Vasian; Sfântul Cuvios Teofil Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Evlampie; Sfântul Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinţii 26 de cuvioşi mucenici de la Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Acatist” – Prevestitoarea de la mănăstirea Zografu;
11  D Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfânta Muceniță Filonila; Soborul Sfinților Stareți de la Optina; Sfântul Lev de la Optina; Duminica a 21-a după Rusalii(a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic)Ap. Galateni 2, 16-20; al Sf. Părinți: Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15; (Pilda Semănătorului); a Sf. Părinți: Ioan 17, 1-13; (Rugăciunea lui Iisus); glas 1, voscr. 7
12  L Sfântul Mucenic Tarah; Sfântul Mucenic Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei; Sfântul Mucenic Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim;
13  M ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfântul Mucenic Florentie; Sfânta Muceniță Agatonica; Sfântul Mucenic Carp; Sfântul Mucenic Papil; Sfântul Mucenic Agatodor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Șapte lacuri”; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova;

14  M  ✝ Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași; Sfântul Mucenic Chelsie; Sfântul Mucenic Ghervasie; Sfântul Mucenic Nazarie; Sfântul Mucenic Protasie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Cosma de Yakhrom”;

15  J Sfântul Mucenic Luchian preotul; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa” – izbăvitoarea de cancer;

16  V Sfântul Mucenic Domnin; Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfântul Mucenic Leontie; Sfântul Mucenic Dometie; Sfântul Mucenic Terentie; Sfântul Cuvios Mal;

17  S Sfântul Prooroc Oseea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei Criteanul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Izbăvitoarea”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Întru naștere fecioria ai păzit”;
18  D Sfânta Cuvioasă Eufrosina de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Teodor de la Mega Spileo; Sfântul Cuvios Simeon de la Mega Spileo; ✝ Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian; Sfântul Mucenic Domnin; Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea fiului văduvei din Nain); glas 2, voscr. 8
19  L Sfântul Prooroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfântul Mucenic Felix, preotul; Sfântul Mucenic Eusebiu, diaconul; Mutarea Moaştelor Sfântului Ioan de la Rila; Sfânta Cleopatra;
20  M Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos;

21  M ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Visarion; ✝) Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofronie; ✝) Sfântul Mucenic Oprea; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș; ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel; Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios Filothei Dionisiatul;

22  J Sfânta Muceniță Elisaveta; Sfânta Muceniță Anna; Sfânta Muceniță Teodota; Sfântul Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei; Sfinții 7 tineri din Efes; Sfântul Kukşa din Odessa; Sfânta Muceniță Gligheria din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Andronic”;

23  V Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului; ✝ Sfântul Mucenic Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bogolubskaia”;
24  S Sfântul Mucenic Sotirih; Sfântul Mucenic Marcu; Sfântul Mucenic Valentin; Sfânta Muceniță Sebastiana; Sfântul Mare Mucenic Areta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”;
25  D Sfântul Mucenic Marcian; Sfântul Mucenic Martirie; Sfântul Mucenic Valerian; Sfânta Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf; Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39; glas 3, voscr. 9
26  L ✝) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir;
27  M ✝) Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, (ale cărui moaște sunt la Catedrala Patriarhală); Sfântul Mucenic Nestor; 

28  M ✝ Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfânta Muceniţă Neonila, soția Sfântului Mucenic Terentie; Sfântul Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Sfântul Mucenic Terentie cu cei 7 fii ai săi; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul Cuvios Ştefan Savaitul; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfantul Iov de la Poceaev;

29  J Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul;

30  V Sfânta Muceniţă Zenovia, sora Sfântului Mucenic Zenovie; Sfântul Apostol Cleopa; Sfântul Sfinţit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ozeriansk”; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor;

31  S Sfântul Apostol Apelie; Sfântul Apostol Stahie; Sfântul Apostol Amplie; Sfântul Apostol Urban; Sfântul Apostol Aristobul; Sfântul Apostol Narcis; Sfântul Mucenic Epimah; (Sâmbăta morților – Moșii de toamnă)noiembrieNOIEMBRIE 2020

1 D Sfântul Doctor fără de arginți Cosma; Sfântul Doctor fără de arginți Damian, cei din Asia; Cuviosul David din Evvia; Sfânta Muceniţă Elena din Sinope; Duminica a 22-a după Rusalii ; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); glas 4, voscr. 10

2 L Sfântul Mucenic Anempodist; Sfântul Mucenic Achindin; Sfântul Mucenic Pigasie; Sfântul Mucenic Aftonie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Sfântul Mucenic Agapie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos;

3 M Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida; Sfântul Mucenic Achepsima, episcopul; Sfântul Mucenic Iosif, preotul; Sfântul Mucenic Aitala, diaconul;

4 M Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama; Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfinţit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor; Sfântul Mucenic Ermeu, preotul;

5 J Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Galaction; Sfânta Muceniță Epistimia; Sfântul Mucenic Silvan;

6 V Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca; Sfântul Varlaam Hutinski;
7 S Sfinții 33 de Mucenici din Melitina; Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Bucuriei”;
8 D ✝) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri; Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Al Arhanghelilor: Evrei 2, 2-10;  Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea fiicei lui Iair); a Arhanghelilor: Luca 10, 16-21; glas 5, voscr. 11
9 L Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfântul Mucenic Onisifor; Sfântul Mucenic Claudiu; Sfântul Mucenic Castor; Sfântul Mucenic Sempronian; Sfântul Mucenic Nicostrat; Sfântul Mucenic Porfirie; Sfânta Cuvioasă Matroana; Sfânta Cuvioasă Teoctista;  Sfântul Simeon Metafrast; Cuviosul Eftimie chelarul; Cuviosul Neofit Docheiaritul; Cuviosul Varnavas Docheiaritul; Sfântul Cuvios Ioan Colov;
10  M Sfântul Apostol Olimp; Sfântul Apostol Erast; Sfântul Apostol Sosipatru; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Apostol Rodion; Sfântul Apostol Terţiu; Sfântul Apostol Cvart; Sfântul Arsenie Capadocianul;

11  M ✝ Sfântul Mare Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Victor; Sfântul Mucenic Vichentie; Sfânta Muceniță Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei;

12  J  Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din TelciuSfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Sfântul Cuvios Nil Athonitul;

13  V ✝) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Damaschin;
14  S Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; ✝Sfântul Apostol Filip; (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)
15  D ✝) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfântul Mucenic Aviv diaconul; Sfântul Mucenic Mărturisitor Gurie; Sfântul Mucenic Samona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „de pe Cruce” (Kupiatici);  (Începutul Postului Nașterii Domnului) Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda samarineanului milostiv); glas 6, voscr. 1
16  L ✝ Sfântul Apostol și Evanghelist Matei;
17 M Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareii Pontului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului;

18 M Sfântul Mucenic Platon; Sfântul Mucenic Roman diaconul; Sfântul Mucenic Zaheu diaconul;

19  J Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Prooroc Avdie; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Mângâierea celor necăjiți și întristați”;

20  V ✝ Înainte-prăznuirea Intrării în biserică a Maicii Domnului; Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; ✝) Sfântul Mucenic Dasie; Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului;
21  S (✝) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” (Trihirussa); Maica Domnului de la Maxaira Ciprului;  (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish
22  D Sfântul Apostol Filimon; Sfântul Apostol Arhip; Sfântul Apostol Onisim; Sfânta Muceniță Cecilia; Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); glas 7, voscr. 2 (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish
23  L ✝ Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-VâlceaSfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish
24  M Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei;

25  M Odovania praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului ✝ Sfântul Mare Mucenic Mercurie; ✝ Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului;

26  J Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul;

27  V Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul; Sfântul Cuvios Natanail; Sfântul Cuvios Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Serafim Ponetaevski”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Korchemnaya”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Țarskoe Selo”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Abalatsk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „a Semnului” din Novgorod;
28 S Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish
29  D Sfântul Mucenic Paramon; Sfântul Mucenic Filumen; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen; Duminica a 30-a după Rusalii ; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor); glas 8, voscr. 3  (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish
30  L ✝) Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; ✝ Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei;  (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

decembrieDECEMBRIE 2020

1 M Sfântul Prooroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv; (Tedeum)

2 M Sfântul Prooroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul;

3 J ✝ Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Prooroc Sofonie; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

4 V ✝ Sfânta Mare Muceniță Varvara; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin;

5 S ✝) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit; Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Atonitul; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

6 D ✝) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei, făcătorul de minuni Duminica a 27-a după Rusalii  Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17; glas 1, voscr. 4 (Tămăduirea femeii gârbove); (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

7 L ✝) Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk;  (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

8 M Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului; Sfântul Apostol Cezar; Sfântul Apostol Tihic; Sfântul Apostol Onisifor; Sfântul Cuvios Patapie; Înainteprăznuirea Sfintei Ana;

9 M Sfânta Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel; ✝ Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Bucurie neașteptată”

10  J Sfântul Mucenic Evgraf; Sfântul Mucenic Mina; Sfântul Mucenic Ermoghen;

11  V Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou;

12  S Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; ✝) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sfântul Mucenic Sinet; (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

13  D ✝) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; ✝ Sfântul Mare Mucenic Eustratie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Auxentie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Evghenie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Mardarie; ✝ Sfântul Mare Mucenic Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska; Duminica a 28-a după Rusalii (a Sf. Strămoși după trup ai Domnului); Ap. Sf. Strămoși: Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiți la cină); glas 2, voscr. 5 (Dezlegare la pește) Gemoji image for :fish

14  L Sfântul Mucenic Calinic; Sfântul Mucenic Filimon; Sfântul Mucenic Apolonie; Sfântul Mucenic Tirs; Sfântul Mucenic Evhie; Sfântul Mucenic Arian; Sfântul Mucenic Levchie;

15  M Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei; Sfânta Muceniță Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel

16  M Sfântul Prooroc Agheu; Sfântul Mucenic Marin; Sfânta Teofana, împărăteasa; 

17  J Sfântul Prooroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail; Sfântul Dionisie din Zakynthos; Cuvioșii Athanasie, Nicolae și Antonie; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul;

18  V ✝ Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sebastian; Sfânta Muceniţă Zoe;

19  S Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Bonifatie; Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Cuvioasă Aglaia;

20  D Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Salvatoarea de la înec”; Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului); ; Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 3, voscr. 6

21  L Sfânta Muceniță Iuliana; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului;

22  M ✝ Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana; Sfânta Mare Muceniță Anastasia; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului;

23  M Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; Sfinții 10 Mucenici din Creta; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului;

24  J Sfânta Muceniță Eugenia; Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; (Ajunul Crăciunului)

25  V ✝ Nașterea Domnului (Crăciunul)

26  S ✝ Soborul Maicii Domnului; ✝ Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Milostiva”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Trei Bucurii”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Binecuvântat este pântecele…”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Ostrobramsk – Vilnius”; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita;

 27  D ✝) Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul; Duminica după Nașterea Domnului; (a Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul și Iacob, ruda Domnului) Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23; (Fuga în Egipt) glas 4, voscr. 7

28  L Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfinţit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul şi Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simono-Petra;

29  M Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod; Sfântul Cuvios Marcel; Sfântul Cuvios Tadeu;

30  M Sfânta Muceniță Anisia; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul;  (Harți)

31 J Odovania praznicului Naşterii Domnului; Sfânta Cuvioasă Melania Romana; ✝ Sfântul Mucenic Hermes; Sfântul Cuvios Zotic; (Slujba în noaptea trecerii dintre ani)